OK

ژنراتورها با سوخت هاي فسيلي کارکرده ودر هنگام قطع برق پس از حدود چند ثانيه وارد مدار مي شوند. به دليل ماهيت آنها نياز به نگهداري ، محلي براي ذخيره سوخت و داراي سر و صدا هستند. ژنراتورها هنگام قطع برق موجب بروز وقفه مي شوند ولي يو پي اس (UPS) هيچگونه وقفه اي را ايجاد نمي کند. يکي ديگر از مشکلات ژنراتورها يا موتورهاي برق تغيير فرکانس آنها به دليل تغيير سرعت موتور است که باعث به هم خوردن سنکرونيزاسيون در وسايلي مي شود که با برق شهر سنکرون شده اند.
در بسياري از کاربردهاي حساس ، ژنراتور در کنار يو پي اس مورد استفاده قرار مي گيرند تا پس از قطع برق شهر و پيش از وارد شدن ژنراتور ، يو پي اس توان خروجي را تامين کند. پس از ورود ژنراتور به مدار نيز يوپي اس ولتاژ و فرکانس خروجي ژنراتور را تثبيت مي کند1397/05/14

Bookmark and Share   شماره خبر :1012 تعداد بازدید :6294

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload