OK


انواع شکل موج ولتاژ خروجي در يو پي اس
يکي از مشخصه هاي اصلي UPS ها شکل موج خروجي آنها مي باشد.
يو پي اس ها بر اساس نوع يوپي اس در خروجي خود شکل موج هاي متفاوتي ايجاد مي کنند.
سه نوع شکل موج در خروجي دستگاههاي UPS توليد مي شود که عبارتند از:
1. شکل موج سينوسي (Sine Wave)
 
2. شکل موج شبه سينوسي (Quasi Sine Wave) يا (Modified Sin Wave)
 
3. شکل موج مربعي (Square Wave)
 
يو پي اس هاي آنلاين در خروجي خود شکل موج سينوسي توليد مي کنند و يو پي اس هاي لاين اينتراکتيو و يو پي اس هاي آفلاين در خروجي خود شکل موج شبه سينوسي يا در بعضي شکل موج مربعي توليد مي کنند.
 تفاوت اساسي شکل موج سينوسي و شبه سينوسي در تغييرات فرکانس مي باشد. شکل موج برق شبکه که به عنوان ورودي دستگاههاي الکترونيکي و الکتريکي مورد استفاده قرار مي گيرد شکل منحني سينوسي مي باشد و با ولتاژ RMS نامي √2 برابر 220 ولت مي باشد.
مناسب ترين شکل موج مورد استفاده براي تجهيزات حساس الکترونيکي، شکل موج سينوسي مي باشد.
يو پي اس ها با طراحي تکنولوژي هاي متفاوت قادر به توليد شکل موج سينوسي، شبه سينوسي و امواج مربعي مي باشند.
توليد شکل موج سينوسي از طريق يو پي اس سخت ترين نوع تکنولوژي مي باشد. بنابراين در انتخاب يک سيستم يو پي اس بر اساس حساسيت تجهيزات متصل به يو پي اس و شکل موج توليدي در خروجي يو پي اس دقت لازم را داشته باشيد


1397/05/14

Bookmark and Share   شماره خبر :1014 تعداد بازدید :2502

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload